Bồn rửa mắt khẩn cấp - Cách kiểm tra hàng tuần và hàng năm

Bồn rửa mắt khẩn cấp - Cách kiểm tra hàng tuần và hàng năm

Bạn không chắc chắn khi nào bạn nên kiểm tra vòi hoa sen khẩn cấp và Bồn rửa mắt trong cơ sở của bạn? Bạn có biết sự khác biệt giữa các yêu cầu kiểm tra hàng tuần và hàng năm? Trong một số trường hợp nhất định, không yêu cầu thời gian ngâm trong 15 phút đầy đủ. Tuy nhiên điều quan trọng là chúng ta phải biết những gì được yêu cầu trên cơ sở hàng tuần so với hàng năm.

 

HOẠT ĐỘNG HÀNG TUẦN

Theo tiêu chuẩn ANSI Z58.1, các cơ sở được yêu cầu kích hoạt thiết bị khẩn cấp hàng tuần để xác minh hoạt động và để đảm bảo có nguồn cung cấp chất lỏng xả và làm sạch đường cung cấp. Phải đảm bảo không có bất kỳ sự tích tụ trầm tích nào ngăn cản chất lỏng xả ra do nước tù đọng.

Vòi rửa mắt khẩn cấp : Kiểm tra hàng tuần và kiểm tra hàng năm là gì?
Bồn rửa mắt khẩn cấp - Cách kiểm tra hàng tuần và hàng năm

 

Chúng ta nên kích hoạt trong bao lâu? ANSI cho biết thời gian kích hoạt hàng tuần tùy thuộc vào lượng nước chứa trong chính thiết bị và tất cả các phần của hệ thống đường ống không phải là một phần của hệ thống tuần hoàn không đổi, còn được gọi là các phần chân chết. Mục tiêu của việc kích hoạt hàng tuần là xả hoàn toàn nước tù đọng ở chân chết .

 

KIỂM TRA HÀNG NĂM

Tất cả các loại Bồn rửa mắt khẩn cấp, vòi rửa mắt / rửa mặt, vòi hoa sen và các thiết bị kết hợp được yêu cầu phải được kiểm tra đầy đủ hàng năm để đảm bảo phù hợp với phần cài đặt của tiêu chuẩn Z353.1 cho loại thiết bị đó. Một số yêu cầu sau đây cần được đáp ứng cho bài kiểm tra hàng năm:

 

  1. Thiết bị phải được lắp ráp và lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bao gồm cả yêu cầu phân phối chất lỏng xả.
  2. Thiết bị phải có thể tiếp cận trong vòng 10 giây, nằm cùng tầng với nơi có nguy cơ tiềm ẩn và không được có vật cản có thể ức chế sử dụng ngay lập tức.
  3. Phải được xác định với các biển báo được chiếu sáng tốt.
  4. Thiết bị phải được kết nối với nguồn cung cấp chất lỏng xả có thể tạo ra thời gian xả cần thiết trong 15 phút.
  5. Trong trường hợp có khả năng xảy ra tình trạng đóng băng, thiết bị phải được bảo vệ khỏi thiết bị đóng băng hoặc bảo vệ đóng băng phải được lắp đặt.
  6. Phải cung cấp chất lỏng xả nước trong thời gian ngâm trong 15 phút.
  7. Thiết bị phải từ chế độ Tắt sang Mở trong một giây hoặc ít hơn.
  8. Phải cung cấp một dòng chất lỏng xả có kiểm soát với vận tốc đủ thấp để không gây tổn thương cho người sử dụng.

 

 
CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN:
 

» Điều kiện cần thiết trang bị Bồn rửa mắt - Vòi sen tắm khẩn cấp

» Bồn rửa mắt khẩn cấp không bảo trì có thể gây hậu quả nghiêm trọng

Tin Liên Quan